Site Links
Home
Help
In Page Help


Creole (Haitian)

Ethnologue 16th edition Language Code: hat

The URL for this page is: http://www.jesusislord.org/languages/creolehaitian.htm
You can copy/paste this URL into email and send this page to a friend!

Èske W Konnen 4 PRENSIP ESPIRITYÈL YO?
Èske W Konnen 4 PRENSIP ESPIRITYÈL YO?
The Four Spiritual Laws in Haitian Creole

Watch the Jesus Film in Haitian Creole French

The Story of Jesus for Children in Haitian Creole French

The Search Haitian Creole French

failed link, replaced by English until fixed

$ Haitian Creole Jesus Film

$ The Jesus Film in language packs

About the Bible in Haitian Creole

Online Bible in Haitian

Audio Download N.T. in Haitian

$ N.T. in Haitian Creole

Audio N.T. in Haitian
(scrolldown: 15. on left)

$ Audio N.T. in Haitian

Haitian

Resources in Haitian

Global Recording Network Audio in Haitian Creole

A resource from Campus Crusade for Christ follows

Bilingual printable Four Spiritual Laws for 36 languages
(You will need Adobe Acrobat 4.0)

A resource from Campus Crusade for Christ follows

Who is Jesus? in English

A resource from Campus Crusade for Christ follows

Who is Jesus? (all available languages)

A resource from Campus Crusade for Christ follows

Have you made the wonderful discovery of the Spirit-filled life? in English

A resource from Campus Crusade for Christ follows

Have you made the wonderful discovery of the Spirit-filled life? (in all available languages)

Chick Publications "Men ki jan lavi ou te ye!" in Creole

Chick Publications "Wordless!" in Creole

Chick Publications "Men ki jan lavi ou te ye!" (languages)

Jesus is Lord

1 Korint 12:3 (Haitian Creole Version)

"3Se poutèt sa mwen vle nou konn sa byen: Si Sentespri Bondye ap dirije lavi yon moun, li p'ap janm ka di: Madichon pou Jezi. Konsa tou, si Sentespri Bondye p'ap dirije lavi yon moun, li p'ap ka di Jezi se Seyè a. "

(Charles Stanley)

 

(Joyce Meyer - Television)

 

(Open Doors)

 

(Reinhard Bonnke - Christ for all Nations)

 

(David Wilkerson -Times Square Church Pulpit Series)

 

(Trans World Radio)

 

(Wycliffe Bible Translators)

 

(Trinity Broadcasting Network)

 

Free Translation

Weather in Haiti

Languages on the Internet

Danyèl 7:13-14 (Haitian Creole Version)

13Nan menm vizyon mwen t'ap fè lannwit lan, mwen wè yon fòm ki te sanble ak yon moun. Li t'ap vini sou tèt nwaj yo nan syèl la. Li pwoche bò granmoun ki te la depi nan konmansman an. Yo prezante l' ba li. 14Yo ba li baton kòmandan an, yo ba li pouvwa ak otorite pou tout pèp sou latè, pou tout peyi, pou moun tout ras ki pale tout lang sèvi li. L'ap kòmande pou tout tan. Gouvènman li p'ap janm fini. "


World Missionary Press Resources in Kreyol

Fason Pou Konen Bondye Fason Pou Konen Bondye (PDF .2M) (PDF .2M)

SEKOU SOT NAN SIYEL SEKOU SOT NAN SIYEL (PDF .2M) (PDF .2M)

Annou Fe Lwanj Senyea! (PDF .2M) (PDF .2M) Satan kont KRIS (PDF .2M) (PDF .2M)

Chemen Bondye A (PDF .5M) (PDF .5M) Matye (PDF .8M) (PDF .8M)

SEKOU SOT NAN SIYEL  (Kreyol) SEKOU SOT NAN SIYEL (Kreyol) Satan kont KRIS (Kreyol) (PDF .2M) Satan kont KRIS (Kreyol) (PDF .2M)

WMPress.org Online Language List (PC-friendly)

WMPress.org current list (PC-friendly)

WMPress.org Online Language List (PC-friendly)

WMPress.org list (Mobile-friendly)


Last updated: 12/11/2013


Background Music: Ancient of Days
(click here for sound)

Danyèl 7:13-14 (Haitian Creole Version)

Blessing and honor, glory and power

Be unto the Ancient of Days

From every nation, all of creation,

Bow before the Ancient of Days.

Every tongue in heaven and earth

Shall declare Your glory

every knee shall bow at your throne in worship

You will be exalted Oh God

And your kingdom shall not pass away,

Oh Ancient of Days!

2x (above)

Chorus

Your kingdom shall reign over all the earth

Sing unto the Ancient of Days

Your kingdom shall reign over all the earth

Sing unto the Ancient of Days

2x (above)

Every tongue in heaven and earth

Shall declare Your glory

Every knee shall bow at your throne in worship

You will be exalted Oh God

And your kingdom shall not pass away,

Oh Ancient of Days!

Oh Ancient of Days!

Oh Ancient of Days!

Oh Ancient of Days!

Oh Ancient of Days!

Musical instruments pick up the beat...

Chorus

Your kingdom shall reign over all the earth

Sing unto the Ancient of Days

Your kingdom shall reign over all the earth

Sing unto the Ancient of Days

5x (above)

ancientofdays2(1).mid